Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Rukavice - technické údaje

Pracovní rukavice dle EN374 poskytující ochranu proti mikrobiologickým nebezpečím a chemickým zizikům.

EN374-1:

Norma EN374-1 specifikuje požadavky na rukavice chránící proti chemikáliím a mikroorganismům, udává požadavky na vlastnosti k ochraně uživatelů proti chemikáliím nebo mikroorganismům a definuje termíny, které mají být používány.

Pronikání (zkoušeno podle normy EN374-2)

Pronikání je pohyb chemikálií a nebo mikroorganismů skrz porézní materiály, švy dírky nebo další nedostatky v materiálu ochranných pracovních rukavic na nemolekulární úrovni.

Prostupování (zkoušeno podle normy EN374-3)

Gumové a plastové vrstvy pracovních rukavic se ne vždy chovají jako bariéra k tekutinám. Někdy se mohou chovat jako houby, které do sebe nasáknou tekutiny a drží je proti kůži. Proto je nezbytné změřit rezistenční časy nebo čas, který trvá hazardním tekutinám než přijdou do kontaktu s pokožkou.

Požadavky

Minimální vodě odolná sekce

Minimální vodě odolná sekce pracovních rukavic musí být přinejmenším stejná jako minimální délka pracovních rukavic specifikovaná v EN 420.

Pronikání

Pracovní rukavice při testování na vzduchovou a nebo vodní propustnost nesmí propouštět a musí být testována a zkontrolována v souladu s Akceptovanou úrovní kvality.

Úroveń výkonu  Jednotka akceptované úrovně kvality  Inspekční úrovně

 • Úroveň 3               menší než 0,65                                       G1
 • Úrověń 2               menší než 1,5                                         G1
 • Úrověň 1               menší než 4,0                                         S4

chemicka-odolnost-akl-en-374.png

Piktogram „Chemická odolnost“ pracovních rukavic musí být doprovázen trojčíselným kódem. Tento kód se vztahuje ke kódovým písmenům 3 chemikálií (ze seznamu 12 standardních definovaných chemikálií), pro které je dosahována rezistenční doba prostupování minimálně 30 minut.

 • A        Methanol
 • B        Aceton
 • C        Acetonitril
 • D        Dichlórmetan
 • E        Sirouhlík
 • F        Toluen
 • G        Diethylamin
 • H        Tetrahydrofuran
 • I         Octan ethylnatý
 • J         n-Heptan
 • K        Louh sodný 40%
 • L        Kyselina sírová 96%

Prostupování

Každá testovaná chemikálie je klasifikována na základě rezistenční doby (úrovně výkonu od 0 do 6).

Měřená rezistenční doba        Ochranný index

 • větší než 10minut                        třída 1
 • větší než 30minut                        třída 2
 • větší než 60minut                        třída 3
 • větší než 120minut                      třída 4
 • větší než 240minut                      třída 5
 • větší než 480minut                      třída 6

nizka-chemicka-odolnost-en-374.png

Piktogramy „Nízká chemická odolnost“ nebo „Voděodolné“ má být používán pro ty pracovní rukavice, které nedosahují rezistenční doby minimálně 30 minut proti nejméně třem chemikáliím z definovaného seznamu, ale které jsou ve shodě s Testem pronikání.

ochrana-proti-mikroorganismum-v-souladu-s-normou-en-374.png

Piktogram „Mikroorganismus“ má být používán tehdy, když pracovní rukavice vyhoví minimálně úrovni výkonu 2 v Testu pronikání.